Keipen

Keipen Basehopp(25.07.2014) Etter flere turer opp hit uten baseskjermen for å sjekke ut om det er mulig å hoppe var jeg nå her med Anders Helstrup. Jeg visste at det var mulig å hoppe fra en hylle litt nedi veggen så jeg hadde tatt med meg tau for å rappellere ned til hyllen 10 meter under toppen. Fra hyllen og ned til rennen er det omtrent 6 sekunder fritt fall. Selve hyllen er stor nok til å få på seg siste del av wingsuiten før man balanserer seg ut til kanten hvor man kan hoppe fra, siste biten er man veldig utsatt og det er vanskelig å gå ut så man må benytte seg av tauet helt til man står utpå kanten klar til å hoppe. Rennen man hopper i er den som raste ut i år 1908 hvor steinraset gikk over Norangsdalen og demmet opp elven og oversvømte seteren som nå ligger oversvømt av Lyngstøylvannet. Stien opp kan være vanskelig å finne da den er dårlig merket. Midtpartiet i fjellsiden er vanskelig å merke da det går store snøskred her om vinteren og ødelegger vardene og merkingen oppover siden. Oppe på skulderen ved omtrent 700 moh så er det godt merket med varder til man nærmer seg siste bratte bakken opp mot toppen, her er det ikke merket men det er heller ikke nødvendig da man kan gå hvor som helst.

Oppdatert info: Stien har blitt ryddet og vardet så nå er det ikke noe problem å finne veien opp.

contentmap_plugin