Nigardsbreen.gif(11.07.2005) Brerangling i skikkelig bra vær :)