Skjervan (1545 moh.)

skjervan.gif(15.04.2006) Start ved gård rett ved trelastlageret i Innfjorden. Vi fulgte traktorveien et stykke opp før vi tok sjansen på å gå rett opp gjennom skogen, noe som ble litt safari før vi kom ut i åpnere lende opp mot en liten seter (holdt til høyre for høyspentledningen). Derfra gikk vi et kort stykke videre opp i skogen til vi kom opp på snaufjellet. Derfra fulgte vi en rygg opp til et stykke nedenfor en hammer før man begynner på selve toppen. Vi la fra oss brettene her og fortsatte opp under hammeren og videre mot venstre. Like under toppen var det stegjernsføre, resten av veien opp gikk greit. Retur samme vei til brettene. Blindføre og skare gjorde første del av nedkjøringen rimelig interessant, mens nederste halvpart var ok. Vi fant ut at traktorveien var grei å følge ned til bilen i stedet for å prøve lykken i skogen.

contentmap_plugin